News

2016

- 2016-12-05: CDN and upgraded

Due to a 12,000% increase in traffic, we've added a CDN and upgraded infrastructure.

2016

- 2016-01-12: Database Restored

Previous database has been restored, all accounts, links, and images now working.

2015

- 2015-12-22: New Design

A cleaner design has been implemented. With it comes:

 • Fixed layout for mobile devices
 • Correct ordering when uploading
 • Default privacy options changed to offer further protection (shorter log periods)
 • EXIF data is now scrubbed upon upload!

 • - 2015-12-21: Database Issues

  A recent update caused an issue with the database, we're working on it.

  2014

  Not available

  2013

  Not available
  Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
  Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
  Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
  Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
  Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
  Upload xong rồi!
  Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
  Đã tải nội dung lên .
  You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
  No ảnh have been uploaded
  Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
   Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
   Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
   JPG PNG BMP GIF 5 MB